Namnlöst-1

Våga och växa

En film om mod, konfirmation och kärlek. Ungdomsledarnas roll i ungdomsarbetet är ovärderligt! Tack vare dem kan så många fler få ta del av konfirmation men också av möjlighet till en gemenskap och ett stöd som inte har någon motsvarighet någon annanstans i samhället.

Anmälan till konfirmation