SPORTLOV

Terminsgrupp

Vill du spendera sportlovet i skidbacken och samtidigt utforska vad du tror på? Då är detta gruppen för dig. Vi ses varannan onsdag och inleder i vår ungdomslokal, där får du möjlighet att spela pingis eller biljard, fika, lyssna på musik med mera. Därefter startar vårt konfirmandpass. Under passen kommer vi lära känna varandra och oss själva, leka, ha kul, och prata om tro och liv. Vi utmanar också oss själva i nya tankegångar och funderar på vad som är viktigt – på riktigt. Under sportlovet vecka 9 åker vi på resa tillsammans till Hållandsgården i Jämtland. Under dagarna åker vi skidor och bräda i Trillevallen och på eftermiddagarna och kvällarna har vi gemensamma konfapass. Varmt välkommen till Sportlovskonfa!

Om

  • Plats: Nacka kyrka
  • Start: 27 september 2023 kl.18.00 i Nacka kyrka
  • Tid: Träffar varannan onsdag, jämna veckor
  • Läger: 25 feb - 1 mars 2024 i Jämtland
  • Konfirmation: 23 mars 2024 i Nacka kyrka
  • Avgift: ingen
  • Kontakt: Michael Linder

Anmälan

Vi publicerar gärna bild-, film- och ljudmaterial i Nacka församlings olika medier, t.ex. på sociala medier och i vårt församlingsblad, för att informera om vår verksamhet och kommande evenemang. Därför vill vi inhämta samtycke till sådan publicering. Det är helt frivilligt att samtycka, det påverkar inte ert barns deltagande i vår verksamhet och ni kan ändra er när som helst. Observera att om publiceringen görs med journalistiska ändamål eller i församlingsblad/på webbplats som har utgivningsbevis, behöver vi inte samtycke, men vi kommer att ta hänsyn till ert ställningstagande innan eventuell publicering. Observera att publicering på sociala medier innebär att det material som publiceras överförs till USA. USA:s lagstiftning uppfyller inte alla de krav som ställs av EU:s dataskyddsförordning, vilket kan innebära vissa risker för personuppgifterna. Riskerna innebär framförallt att brottsbekämpande myndigheter i USA kan komma att få tillgång till personuppgifterna hos leverantören av den sociala tjänsten. Det sker bara i fall där myndigheterna bedömer det som nödvändigt för att kunna bekämpa allvarlig brottslighet. Leverantören har åtagit sig genom sina villkor att så långt möjligt skydda personuppgifterna på det sätt som krävs inom EU, men måste lämna över uppgifter till brottsbekämpande myndigheter i USA om de får en sådan begäran. Det kan vara svårt att hävda sina rättigheter gällande personuppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna har fått tillgång till. Vi ber er att ha dessa risker i åtanke när ni bestämmer ifall ni vill samtycka till publicering på sociala medier eller ej. Ni kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter ni har på vår webbplats https://www.svenskakyrkan.se/nacka. Där hittar ni även kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud.