SPORTLOV

Terminsgrupp

Vill du spendera sportlovet i skidbacken och samtidigt utforska vad du tror på? Då är detta gruppen för dig. Gruppen ses varannan onsdag i Nacka kyrka. Vi inleder varje träff med fika i vår ungdomslokal. Där får du också möjlighet att spela pingis/biljard, surfa, lyssna på musik mm. Därefter startar vårt konfirmandpass. Under passen kommer vi lära känna varandra och oss själva. Vi kommer leka, ha kul, prata om tro och liv. Vi kommer också utmana oss själva i nya tankegångar och fundera på vad som är viktigt – på riktigt. Under sportlovet vecka 9 åker vi på resa tillsammans till Hållandsgården i Jämtland. Under dagarna åker vi skidor och bräda i Trillevallen och på eftermiddagarna och kvällarna kommer vi ha gemensamma pass.

Vi hoppas och tror att vi ska kunna bedriva vårt konfirmandarbete så som tänkt men samtidigt följer vi de rekommendationer som finns. Kan vi inte genomföra Sportlovslägret så som tänkt kommer vi planera om och erbjuda en annan lösning.

 

 

Om

  • Plats: Nacka kyrka
  • Start: 28 september 2022
  • Tid: Förträffar ca en onsdagskväll och en söndag i månaden
  • Läger: Jämtland 26 feb-3 mars 2023
  • Konfirmation: Lördag 25 mars 2022 i Nacka kyrka
  • Avgift: ingen
  • Kontakt: Greta Hallman och Michael Linder

Anmälan

Vi publicerar gärna bild-, film- och ljudmaterial i Nacka församlings olika medier, t.ex. på sociala medier och i vårt församlingsblad, för att informera om vår verksamhet och kommande evenemang. Därför vill vi inhämta samtycke till sådan publicering. Det är helt frivilligt att samtycka, det påverkar inte ert barns deltagande i vår verksamhet och ni kan ändra er när som helst. Observera att om publiceringen görs med journalistiska ändamål eller i församlingsblad/på webbplats som har utgivningsbevis, behöver vi inte samtycke, men vi kommer att ta hänsyn till ert ställningstagande innan eventuell publicering. Observera att publicering på sociala medier innebär att det material som publiceras överförs till USA. USA:s lagstiftning uppfyller inte alla de krav som ställs av EU:s dataskyddsförordning, vilket kan innebära vissa risker för personuppgifterna. Riskerna innebär framförallt att brottsbekämpande myndigheter i USA kan komma att få tillgång till personuppgifterna hos leverantören av den sociala tjänsten. Det sker bara i fall där myndigheterna bedömer det som nödvändigt för att kunna bekämpa allvarlig brottslighet. Leverantören har åtagit sig genom sina villkor att så långt möjligt skydda personuppgifterna på det sätt som krävs inom EU, men måste lämna över uppgifter till brottsbekämpande myndigheter i USA om de får en sådan begäran. Det kan vara svårt att hävda sina rättigheter gällande personuppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna har fått tillgång till. Vi ber er att ha dessa risker i åtanke när ni bestämmer ifall ni vill samtycka till publicering på sociala medier eller ej. Ni kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter ni har på vår webbplats https://www.svenskakyrkan.se/nacka. Där hittar ni även kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud.