Sommarkonfa 3

Sommarkonfa 3 - Äventyr

Äventyrsgruppen är till för dig som gillar utmaningar, spänning och för dig som vill söka nya äventyr. Tanken är att du ska få en chans att upptäcka nya sidor hos dig själv och få prova på nya saker efter just dina förutsättningar. Vi pratar om kristen tro, om livet och det som är viktigt på riktigt. Alla äventyr och aktiviteter beror på plats och väder, men samtliga är utformade för att du på bästa sätt ska få möjlighet att utmana dig själv och växa som människa och vän. Under lägret i Åre får du uppleva vackra fjällmiljöer, vattenfall, roliga sportaktiviteter och mycket mer.

Varmt välkommen till Sommarkonfa 3! 

Om

  • Plats: Nacka kyrka
  • Start: Onsdag 27 nov 2024 kl 18.00 i Nacka kyrka
  • Tid: En onsdagskväll i månaden jan-maj 2025
  • Läger: 23-29 juni på Hållandsgården i Jämtland.
    Hemmadagar: 16-18 och 30 juni kl 10-16 i Nacka kyrka.
  • Konfirmation: Tisdag 1 juli 2025 kl 14 och kl 17.
  • Avgift: Ingen
  • Kontakt: Johan Lindström

Kölista Äventyr

Endast 1 anmälan per person. Fyll i ditt andra och tredje alternativ längre ner i formuläret

Vi publicerar gärna bild-, film- och ljudmaterial i Nacka församlings olika medier, t.ex. på sociala medier och i vårt församlingsblad, för att informera om vår verksamhet och kommande evenemang. Därför vill vi inhämta samtycke till sådan publicering. Det är helt frivilligt att samtycka, det påverkar inte ert barns deltagande i vår verksamhet och ni kan ändra er när som helst. Observera att om publiceringen görs med journalistiska ändamål eller i församlingsblad/på webbplats som har utgivningsbevis, behöver vi inte samtycke, men vi kommer att ta hänsyn till ert ställningstagande innan eventuell publicering. Observera att publicering på sociala medier innebär att det material som publiceras överförs till USA. USA:s lagstiftning uppfyller inte alla de krav som ställs av EU:s dataskyddsförordning, vilket kan innebära vissa risker för personuppgifterna. Riskerna innebär framförallt att brottsbekämpande myndigheter i USA kan komma att få tillgång till personuppgifterna hos leverantören av den sociala tjänsten. Det sker bara i fall där myndigheterna bedömer det som nödvändigt för att kunna bekämpa allvarlig brottslighet. Leverantören har åtagit sig genom sina villkor att så långt möjligt skydda personuppgifterna på det sätt som krävs inom EU, men måste lämna över uppgifter till brottsbekämpande myndigheter i USA om de får en sådan begäran. Det kan vara svårt att hävda sina rättigheter gällande personuppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna har fått tillgång till. Vi ber er att ha dessa risker i åtanke när ni bestämmer ifall ni vill samtycka till publicering på sociala medier eller ej. Ni kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter ni har på vår webbplats https://www.svenskakyrkan.se/nacka. Där hittar ni även kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud.