påsklovskonfa

Terminsgrupp 2025

Är du nyfiken på konfirmation, men är upptagen med andra aktiviteter under terminerna? Påsklovskonfa träffas ibland på onsdagskvällar och ibland på helger vilket gör att du som har många fritidsaktiviteter också kan delta. Under konfatiden pratar vi om livet, tron och vad det är att vara kristen. Vi utmanar oss själva i nya tankegångar och samtalar om sådant du tycker är viktigt - på riktigt. Dessutom leker vi lekar, har kul och får möjlighet att lära känna nya kompisar. På påsklovet åker vi på läger till Marielund på Ekerö. Där får du uppleva gemenskap, lek och mys. Vi fördjupar oss också i flera av de svåra frågorna som hör livet till.

Varmt välkommen till Påsklovskonfa!

Om

  • Plats: Nacka kyrka
  • Start: Onsdag 25 sep 2024 kl 18.00 i Nacka kyrka
  • Tid: En onsdagskväll eller lördag/söndag i månaden sep 2024 till mars 2025
  • Läger: Påsklovsläger 11-16 april på Marielund på Ekerö
  • Konfirmation: Lördag 26 april 2025 i Nacka Kyrka
  • Avgift: Ingen
  • Kontakt: Rebecka Ljungdahl

Anmälan Påsklovskonfa

Vi publicerar gärna bild-, film- och ljudmaterial i Nacka församlings olika medier, t.ex. på sociala medier och i vårt församlingsblad, för att informera om vår verksamhet och kommande evenemang. Därför vill vi inhämta samtycke till sådan publicering. Det är helt frivilligt att samtycka, det påverkar inte ert barns deltagande i vår verksamhet och ni kan ändra er när som helst. Observera att om publiceringen görs med journalistiska ändamål eller i församlingsblad/på webbplats som har utgivningsbevis, behöver vi inte samtycke, men vi kommer att ta hänsyn till ert ställningstagande innan eventuell publicering. Observera att publicering på sociala medier innebär att det material som publiceras överförs till USA. USA:s lagstiftning uppfyller inte alla de krav som ställs av EU:s dataskyddsförordning, vilket kan innebära vissa risker för personuppgifterna. Riskerna innebär framförallt att brottsbekämpande myndigheter i USA kan komma att få tillgång till personuppgifterna hos leverantören av den sociala tjänsten. Det sker bara i fall där myndigheterna bedömer det som nödvändigt för att kunna bekämpa allvarlig brottslighet. Leverantören har åtagit sig genom sina villkor att så långt möjligt skydda personuppgifterna på det sätt som krävs inom EU, men måste lämna över uppgifter till brottsbekämpande myndigheter i USA om de får en sådan begäran. Det kan vara svårt att hävda sina rättigheter gällande personuppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna har fått tillgång till. Vi ber er att ha dessa risker i åtanke när ni bestämmer ifall ni vill samtycka till publicering på sociala medier eller ej. Ni kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter ni har på vår webbplats https://www.svenskakyrkan.se/nacka. Där hittar ni även kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud.