GOTLAND JUNI

Sommargrupp

Under din konfirmationstid får du möjlighet att lära känna andra ungdomar och en chans att upptäcka nya sidor hos sig själv. Du får tid och utrymme att reflektera och samtala över vad du tycker och tänker om olika viktiga frågor såsom vänskap, kärlek, meningsfullhet, döden, sorg, om tro och om Gud.Vi börjar med upptakt i november. Under våren ses vi en gång per månad och avslutar med ett roligt läger på Gotland i början av sommaren där vi bor på ett pensionat precis vid stranden och havet. Under lägret finns det möjlighet till samtal, gemenskap, lek, sång, skapande, bad, stillhet och roliga utflykter på ön. Det här lägret passar dig som vill gå i en stor konfagrupp och samtidigt få en möjlighet att upptäcka Gotland. Om juni inte passar tidsmässigt finns även Gotlands-konfa i augusti.

 

Om

  • Plats: Nacka kyrka
  • Start: 29 nov 2023 kl.18.00 i Nacka kyrka
  • Tid: En helgdag i månaden jan-juni 2024
  • Läger: 12-19 juni 2024 på Gotland, hemmavecka i Nacka 24 juni-28 juni 2024
  • Konfirmation: 29 juni 2024 i Nacka kyrka
  • Avgift: Ingen
  • Kontakt: Madeleine Hed

Kölista

Vi publicerar gärna bild-, film- och ljudmaterial i Nacka församlings olika medier, t.ex. på sociala medier och i vårt församlingsblad, för att informera om vår verksamhet och kommande evenemang. Därför vill vi inhämta samtycke till sådan publicering. Det är helt frivilligt att samtycka, det påverkar inte ert barns deltagande i vår verksamhet och ni kan ändra er när som helst. Observera att om publiceringen görs med journalistiska ändamål eller i församlingsblad/på webbplats som har utgivningsbevis, behöver vi inte samtycke, men vi kommer att ta hänsyn till ert ställningstagande innan eventuell publicering. Observera att publicering på sociala medier innebär att det material som publiceras överförs till USA. USA:s lagstiftning uppfyller inte alla de krav som ställs av EU:s dataskyddsförordning, vilket kan innebära vissa risker för personuppgifterna. Riskerna innebär framförallt att brottsbekämpande myndigheter i USA kan komma att få tillgång till personuppgifterna hos leverantören av den sociala tjänsten. Det sker bara i fall där myndigheterna bedömer det som nödvändigt för att kunna bekämpa allvarlig brottslighet. Leverantören har åtagit sig genom sina villkor att så långt möjligt skydda personuppgifterna på det sätt som krävs inom EU, men måste lämna över uppgifter till brottsbekämpande myndigheter i USA om de får en sådan begäran. Det kan vara svårt att hävda sina rättigheter gällande personuppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna har fått tillgång till. Vi ber er att ha dessa risker i åtanke när ni bestämmer ifall ni vill samtycka till publicering på sociala medier eller ej. Ni kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter ni har på vår webbplats https://www.svenskakyrkan.se/nacka. Där hittar ni även kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud.