BJÖRKÖ

Sommargrupp - Fullbokad, kölista finns.

Det här lägret passar dig som vill åka på ett härligt läger precis när sommaren är som allra bäst. Under sex dagar i början av augusti bor vi på Björkögården i Roslagen, precis vid havet. Här kommer vi på olika sätt undersöka den kristna tron, till exempel genom diskussioner om allt mellan himmel och jord, andakter, musik och lekar. Det finns också tid för en massa aktiviteter, som bad från bryggan, fotbollsmatcher och glass i solen. Som om det inte vore nog så brukar man få många nya kompisar och minnen för livet. Förutom sommarlägret så träffas vi en gång i månaden under vårterminen för att lära känna varandra och börja bekanta oss med kyrkans och trons värld. Anmäl dig i god tid, för det här kommer att bli riktigt bra.

 

Om

  • Plats: Nacka kyrka
  • Start: 29 nov 2023 kl.18.00 i Nacka kyrka
  • Tid: En träff i månaden feb-maj samt en dag veckan innan lägret
  • Läger: Björkögården 4-9 aug 2024
  • Konfirmation: 10 aug 2024 i Nacka kyrka
  • Avgift: Ingen
  • Kontakt: Johan Lindström

Kölista

Vi publicerar gärna bild-, film- och ljudmaterial i Nacka församlings olika medier, t.ex. på sociala medier och i vårt församlingsblad, för att informera om vår verksamhet och kommande evenemang. Därför vill vi inhämta samtycke till sådan publicering. Det är helt frivilligt att samtycka, det påverkar inte ert barns deltagande i vår verksamhet och ni kan ändra er när som helst. Observera att om publiceringen görs med journalistiska ändamål eller i församlingsblad/på webbplats som har utgivningsbevis, behöver vi inte samtycke, men vi kommer att ta hänsyn till ert ställningstagande innan eventuell publicering. Observera att publicering på sociala medier innebär att det material som publiceras överförs till USA. USA:s lagstiftning uppfyller inte alla de krav som ställs av EU:s dataskyddsförordning, vilket kan innebära vissa risker för personuppgifterna. Riskerna innebär framförallt att brottsbekämpande myndigheter i USA kan komma att få tillgång till personuppgifterna hos leverantören av den sociala tjänsten. Det sker bara i fall där myndigheterna bedömer det som nödvändigt för att kunna bekämpa allvarlig brottslighet. Leverantören har åtagit sig genom sina villkor att så långt möjligt skydda personuppgifterna på det sätt som krävs inom EU, men måste lämna över uppgifter till brottsbekämpande myndigheter i USA om de får en sådan begäran. Det kan vara svårt att hävda sina rättigheter gällande personuppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna har fått tillgång till. Vi ber er att ha dessa risker i åtanke när ni bestämmer ifall ni vill samtycka till publicering på sociala medier eller ej. Ni kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter ni har på vår webbplats https://www.svenskakyrkan.se/nacka. Där hittar ni även kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud.