BERLIN

Berlin - Globala konfirmander

Världen är större än Nacka församling och Gud är större än vi kan ana. Med den utgångspunkten vill Globala konfirmander ta sig an konfirmandåret.

Globala konfirmander är gruppen för dig som inte är rädd för att tänka nya tankar och som vågar se styrkan i det globala. Vi har vår bas i Fisksätra kyrka och det är en central del för den här gruppen. Fisksätra kyrka är nämligen den fysiska platsen för Guds hus, ett samarbete mellan Svenska kyrkan Nacka församling, Stockholms katolska stift samt Muslimska föreningen i Nacka. Det är en plats där många olika tankar möts och där framtiden skapas. I den miljön vill vi ta oss an de stora frågorna. Vem eller vad är Gud? Vem, men också vad, är du?

Vi kommer också göra en resa till Berlin. Där ska vi bl.a. besöka Guds hus systerprojekt “House of One”. Det gör vi för att vi tror att mötet med andra är centralt när man ska förstå vem man själv är. Vi bor på ett stort internationellt ungdoms-hostel mitt i centrala Berlin.

Det finns inga förkunskapskrav för denna grupp, men vi vill att du ska känna dig redo att anta utmaningen som Berlinresan innebär. Dessutom vill vi att du är nyfiken på andra människor, samt att upptäcka det djup du redan bär inom dig. Detta blir ett år som du sent ska glömma. Välkommen!

Vi träffas en söndag i månaden med start i januari 2023. Vi har uppehåll under sommaren och fortsätter träffarna i höst. V 44 2023 reser vi till Berlin. Konfirmationen äger rum i Fisksätra kyrka.

Om

  • Plats: Fisksätra kyrka
  • Start: 15 januari 2023 kl. 16.00
  • Tid: En söndag i månaden fram till höstlovet 2023, med uppehåll under sommarlovet
  • Läger: Berlin höstlovet 2023
  • Konfirmation: November 2023
  • Avgift: ingen
  • Kontakt: Erik Linde

Anmälan

Vi publicerar gärna bild-, film- och ljudmaterial i Nacka församlings olika medier, t.ex. på sociala medier och i vårt församlingsblad, för att informera om vår verksamhet och kommande evenemang. Därför vill vi inhämta samtycke till sådan publicering. Det är helt frivilligt att samtycka, det påverkar inte ert barns deltagande i vår verksamhet och ni kan ändra er när som helst. Observera att om publiceringen görs med journalistiska ändamål eller i församlingsblad/på webbplats som har utgivningsbevis, behöver vi inte samtycke, men vi kommer att ta hänsyn till ert ställningstagande innan eventuell publicering. Observera att publicering på sociala medier innebär att det material som publiceras överförs till USA. USA:s lagstiftning uppfyller inte alla de krav som ställs av EU:s dataskyddsförordning, vilket kan innebära vissa risker för personuppgifterna. Riskerna innebär framförallt att brottsbekämpande myndigheter i USA kan komma att få tillgång till personuppgifterna hos leverantören av den sociala tjänsten. Det sker bara i fall där myndigheterna bedömer det som nödvändigt för att kunna bekämpa allvarlig brottslighet. Leverantören har åtagit sig genom sina villkor att så långt möjligt skydda personuppgifterna på det sätt som krävs inom EU, men måste lämna över uppgifter till brottsbekämpande myndigheter i USA om de får en sådan begäran. Det kan vara svårt att hävda sina rättigheter gällande personuppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna har fått tillgång till. Vi ber er att ha dessa risker i åtanke när ni bestämmer ifall ni vill samtycka till publicering på sociala medier eller ej. Ni kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter ni har på vår webbplats https://www.svenskakyrkan.se/nacka. Där hittar ni även kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud.