ASSISI

Terminsgrupp

Gillar du att resa, upptäcka andra kulturer och uppleva spännande historiska platser? Följ med till charmiga Assisi, en fantastisk miljö där helgonet Fransiskus levde. I Assisi vandrar vi i det härliga landskapet, besöker kloster och kyrkor, njuter av den italienska maten, glassen och våren. Det här lägret passar dig som vill gå i en stor konfagrupp under läsåret och samtidigt få en möjlighet att upptäcka en ny del av världen. Resan till Assisi i Italien gör vi på påsklovet. Under hösten och våren träffas vi vissa lördagar och söndagar där vi får lära känna varandra, leka, diskutera med mera. På lägret har vi pass, lekar och samtal på vårt vackra klosterboende, på bussen och ute i Assisis unika historiska miljö.

Om

  • Plats: Nacka kyrka
  • Start: 27 sep 2023 kl.18.00 i Nacka kyrka
  • Tid: en helgdag i månaden sep 2023 - mars 2024
  • Läger: Påsklovet 2024
  • Konfirmation: 13 april 2024 i Nacka kyrka
  • Avgift: 4000 kr (det finns möjlighet till reducerad avgift)
  • Kontakt: Madeleine Hed

Kölista

Vi publicerar gärna bild-, film- och ljudmaterial i Nacka församlings olika medier, t.ex. på sociala medier och i vårt församlingsblad, för att informera om vår verksamhet och kommande evenemang. Därför vill vi inhämta samtycke till sådan publicering. Det är helt frivilligt att samtycka, det påverkar inte ert barns deltagande i vår verksamhet och ni kan ändra er när som helst. Observera att om publiceringen görs med journalistiska ändamål eller i församlingsblad/på webbplats som har utgivningsbevis, behöver vi inte samtycke, men vi kommer att ta hänsyn till ert ställningstagande innan eventuell publicering. Observera att publicering på sociala medier innebär att det material som publiceras överförs till USA. USA:s lagstiftning uppfyller inte alla de krav som ställs av EU:s dataskyddsförordning, vilket kan innebära vissa risker för personuppgifterna. Riskerna innebär framförallt att brottsbekämpande myndigheter i USA kan komma att få tillgång till personuppgifterna hos leverantören av den sociala tjänsten. Det sker bara i fall där myndigheterna bedömer det som nödvändigt för att kunna bekämpa allvarlig brottslighet. Leverantören har åtagit sig genom sina villkor att så långt möjligt skydda personuppgifterna på det sätt som krävs inom EU, men måste lämna över uppgifter till brottsbekämpande myndigheter i USA om de får en sådan begäran. Det kan vara svårt att hävda sina rättigheter gällande personuppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna har fått tillgång till. Vi ber er att ha dessa risker i åtanke när ni bestämmer ifall ni vill samtycka till publicering på sociala medier eller ej. Ni kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter ni har på vår webbplats https://www.svenskakyrkan.se/nacka. Där hittar ni även kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud.