Vox Amoris Nacka kyrka

OBS! DENNA SIDA ÄR INTE FÖR ANMÄLAN TILL KÖREN! Önskar man anmäla sig till till kören så maila till: [email protected]

Kören Vox Amoris sjunger i syfte att skapa en musikalisk upplevelse för både den enskilde koristen och för de som lyssnar. Alla ska känna SÅNGGLÄDJE!  Vi blandar sakral repertoar med visor, popballader och annat som är fint och musikaliskt utvecklande. Det vi sjunger framförs i kyrkan vid gudstjänst och konsert.

Vi övar sångteknik, gehör, notläsning, stämsång och musikaliskt uttryck. "Tisdagshäng med Vox" inkl mellanmål finns från kl 15.00 för den som kommer direkt från skolan. 

 

Om

  • Plats: Nacka kyrka
  • Tid: Tisdagar kl 16.00-17.00 (Mellis från kl 15)
  • Ålder: För barn födda 2010, 2011 och 2012

Kontaktuppgifter VOX AMORIS. Samtycke om GDPR längre ner. (Gäller ENDAST BARN som blivit erbjudna en plats i kören och blivit kontaktad av körledaren)

När ni tar ställning till samtyckesfrågorna från vårt dataskyddsombud nedan kan det vara bra att känna till att endast bilder/filmer på barn i grupp, utan barnens namn, ibland publiceras på Nacka församlings sociala medier, webbsida eller i trycksak med syftet att visa vår verksamhet. Endast körens namn skrivs. Vi publicerar aldrig bilder på enstaka barn utan särskilt medgivande från vårdnadshavare.

Vi publicerar gärna bild-, film- och ljudmaterial i Nacka församlings olika medier, t.ex. på sociala medier och i vårt församlingsblad, för att informera om vår verksamhet och kommande evenemang. Därför vill vi inhämta samtycke till sådan publicering. Det är helt frivilligt att samtycka, det påverkar inte ert barns deltagande i vår verksamhet och ni kan ändra er när som helst. Observera att om publiceringen görs med journalistiska ändamål eller i församlingsblad/på webbplats som har utgivningsbevis, behöver vi inte samtycke, men vi kommer att ta hänsyn till ert ställningstagande innan eventuell publicering. Observera att publicering på sociala medier innebär att det material som publiceras överförs till USA. USA:s lagstiftning uppfyller inte alla de krav som ställs av EU:s dataskyddsförordning, vilket kan innebära vissa risker för personuppgifterna. Riskerna innebär framförallt att brottsbekämpande myndigheter i USA kan komma att få tillgång till personuppgifterna hos leverantören av den sociala tjänsten. Det sker bara i fall där myndigheterna bedömer det som nödvändigt för att kunna bekämpa allvarlig brottslighet. Leverantören har åtagit sig genom sina villkor att så långt möjligt skydda personuppgifterna på det sätt som krävs inom EU, men måste lämna över uppgifter till brottsbekämpande myndigheter i USA om de får en sådan begäran. Det kan vara svårt att hävda sina rättigheter gällande personuppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna har fått tillgång till. Vi ber er att ha dessa risker i åtanke när ni bestämmer ifall ni vill samtycka till publicering på sociala medier eller ej. Ni kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter ni har på vår webbplats https://www.svenskakyrkan.se/nacka. Där hittar ni även kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud.