FJÄLLVANDRING

Sommargrupp

Vi går i Dag Hammarskjölds fotspår i Abiskos fjäll­värld. Som moderna pilgrimer söker vi lära känna oss själva och Gud med hjälp av naturen och hur vandringen prövar våra krafter och vårt samarbete. Det här är ett alternativ för dig som vill komma ut och vandra, som inte är rädd för att ta i. Det här är också ett alternativ där vi ger stort utrymme för egen reflektion kring de stora livsfrågorna.

Vi träffas några gånger under våren 2022 samt en lägervecka i Abisko i augusti. Under lägret sover vi i fjällstugor och på fjällstationer. Vår mat handlar vi längs leden vilket gör att vår packning blir lätt. Resan till och från Norrbotten sker med nattåg.

Vi hoppas och tror att vi ska kunna bedriva vårt konfirmandarbete så som tänkt men samtidigt följer vi de rekommendationer som finns. Kan vi inte genomföra Fjällvandring så som tänkt kommer vi planera om och erbjuda en annan lösning. 

Gruppen är full och anmälan är stängd. 

 

Om

  • Plats: Nacka kyrka
  • Start: 1 december 2021
  • Tid: 3 förträffar under våren 2022
  • Läger: 5-11 augusti 2022
  • Konfirmation: Lördag 13 augusti 2022
  • Avgift: Ingen
  • Kontakt: Magnus Helmner