FJÄLLVANDRING

Sommargrupp

Vi går i Jämtlandstriangelns fjällmiljöer. Som moderna pilgrimer söker vi lära känna oss själva och Gud med hjälp av naturen och hur vandringen prövar våra krafter och vårt samarbete. Det här är ett alternativ för dig som vill komma ut och vandra, som inte är rädd för att ta i. Det här är också ett alternativ där vi ger stort utrymme för egen reflektion kring de stora livsfrågorna.

Vi träffas några gånger under våren 2022 samt en lägervecka i Åre i augusti. Under lägret sover vi i fjällstugor och på fjällstationer. 

Vi hoppas och tror att vi ska kunna bedriva vårt konfirmandarbete så som tänkt men samtidigt följer vi de rekommendationer som finns. Kan vi inte genomföra Fjällvandring så som tänkt kommer vi planera om och erbjuda en annan lösning. 

Gruppen har inte startat ännu så det finns fortfarande chans att hoppa in. 

 

Om

  • Plats: Nacka kyrka
  • Start: 20 februari 2022
  • Tid: 3 förträffar under våren 2022
  • Läger: 5-11 augusti 2022
  • Konfirmation: Lördag 13 augusti 2022
  • Avgift: Ingen
  • Kontakt: Magnus Helmner

Anmälan

Vi publicerar gärna bild-, film- och ljudmaterial i Nacka församlings olika medier, t.ex. på sociala medier och i vårt församlingsblad, för att informera om vår verksamhet och kommande evenemang. Därför vill vi inhämta samtycke till sådan publicering. Det är helt frivilligt att samtycka, det påverkar inte ert barns deltagande i vår verksamhet och ni kan ändra er när som helst. Observera att om publiceringen görs med journalistiska ändamål eller i församlingsblad/på webbplats som har utgivningsbevis, behöver vi inte samtycke, men vi kommer att ta hänsyn till ert ställningstagande innan eventuell publicering. Observera att publicering på sociala medier innebär att det material som publiceras överförs till USA. USA:s lagstiftning uppfyller inte alla de krav som ställs av EU:s dataskyddsförordning, vilket kan innebära vissa risker för personuppgifterna. Riskerna innebär framförallt att brottsbekämpande myndigheter i USA kan komma att få tillgång till personuppgifterna hos leverantören av den sociala tjänsten. Det sker bara i fall där myndigheterna bedömer det som nödvändigt för att kunna bekämpa allvarlig brottslighet. Leverantören har åtagit sig genom sina villkor att så långt möjligt skydda personuppgifterna på det sätt som krävs inom EU, men måste lämna över uppgifter till brottsbekämpande myndigheter i USA om de får en sådan begäran. Det kan vara svårt att hävda sina rättigheter gällande personuppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna har fått tillgång till. Vi ber er att ha dessa risker i åtanke när ni bestämmer ifall ni vill samtycka till publicering på sociala medier eller ej. Ni kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter ni har på vår webbplats https://www.svenskakyrkan.se/nacka. Där hittar ni även kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud.